Våra tjänster

NYHET! Pausa Smart

Tillsammans med Yogobe.com, (utsedda till Årets Hälsoföretag 2017) har vi på Creo Hälsa tagit fram konceptet Pausa Smart som erbjuder digital träning på arbetsplatsen för hållbar hälsa. Genom regelbundna pauser för kropp och sinne kan vi verka för att förebygga ryggbesvär, bättre hantera stress och ge ökat fokus, faktorer som idag innebär stora utmaningar för arbetsgivare. Med modern teknik skapar vi en ny nivå av engagemang till en lägre kostnad än vad vi är vana vid när det gäller satsningar inom företagshälsa. Vill du läsa mer om Pausa Smart och hur vi kan hjälpa dig på din arbetsplats till en hållbar hälsa, klicka här För daglig inspiration, följ oss på Instagram @pausasmart

Hälsolösningar för kommunal verksamhet

Creo Hälsas affärsidé är att skapa friskare arbetsplatser med kreativa och nyskapande metoder. Våra kunder finns inom såväl offentlig som privat sektor. Creo Hälsa ser till hela organisationen och arbetar med planering av strategiskt hälsoarbete samt med konkreta insatser. Vi erbjuder helhetslösningar som inkluderar återhämtning, kost och fysisk aktivitet.

Kvalitetssäkring av skolmat

Sedan 2009 har Creo Hälsa aktivt arbetat med frågor som rör skolmat på förskolor,

grundskolor och gymnasieskolor.

Creo Hälsa kvalitetssäkrar skolmat med utgångspunkt från Livsmedelsverkets rekommendationer. Arbetet är uppdelat i tre delar; menyanalys, näringsberäkning och observationer på plats ute på skolorna. Resultaten sammanställs och avges i en rapport

Övriga tjänster

Creo Hälsa anlitas ofta för olika typer av inspirations- och föreläsningsuppdrag inom hälsa. Med en bred kompetens och nya infallsvinklar skapar vi tjänster efter våra kunders behov och önskemål. Creo Hälsa kan anlitas för att:

  • Utforma informationsmaterial
  • Samla in och sammanställa material från kostundersökningar
  • Skriva rapporter på uppdrag
  • Föreläsa/utbilda/inspirera inom hälsoområdet

Kontakta oss gärna för mer infomation om våra tjänster samt för prisuppgifter. Se våra kunder för mer information om tidigare uppdrag.

Sagt om Creo Hälsa:

Lisa och Camilla var väldigt flexibla och tillmötesgående när de utförde en utvärdering åt oss. Resultatet redovisade de i en proffsig och lättläst rapport. Vi är jättenöjda.
Marie-Louise Holgersson, Halmstads kommun

Creo Hälsa har verkligen hjälpt oss att sätta vårt viktiga friskvårdsarbete på kartan. Medvetenheten om utbudet av aktiviteter för de kommunanställda har ökat och deltagandet i det årliga Vararuset steg markant.
Berit Hallersbo personalchef, Vara kommun

Vi är mycket nöjda med vårt samarbete med Creo Hälsa. De tjänster de har utfört för oss har svarat upp till våra förväntningar och varit noggrant utförda.

Mia Prim, SIK - Institutet för livsmedel och bioteknik AB