Om Creo Hälsa

Creo Hälsa är företaget som har kreativitet som sitt ledord. När vi arbetar med hälsa gör vi det alltid utifrån ett helhetsperspektiv
 där såväl fysiskt som psykiskt och socialt välmående är inkluderat.
 Vi arbetar med utbildning, utvärdering och inspiration kring hälsorelateradefrågor och detta utifrån
 kombinationen av väl förankrad kunskap och nya tankesätt.

Foto: Fröken Fokus
Camilla Oldberg
Camilla är uppvuxen i Eskilstuna. Hon ansvarar bland annat för kvalitetsfrågor och marknadsföring. Karakteristiskt för Camilla är hennes drivkraft, hennes förmåga att komma på nya idéer och hitta kreativa lösningar samt att se till helheten i ett projekt. Camilla har förmågan att anpassa uppdrag utifrån kundens önskemål och behov.
Foto: Fröken Fokus
Lisa Flink
Lisa kommer ursprungligen från Karlskogatrakten. Hon ansvarar bland annat för ekonomi- och miljöfrågor på företaget. Lisa utmärks för sin noggrannhet, sin målmedvetenhet och sin humor. Lisa är med sin stora kunskap inom hälsofrågor en otroligt viktig resurs i Creo Hälsas verksamhet och hennes arbete är mycket uppskattat bland företagets kunder.
Utbildning

Lisa och Camilla har båda läst Kost- och friskvårdsprogrammet, en fyraårig utbildning på Göteborgs universitet. Fokus i utbildningen ligger på att driva projekt inom områdena hälsa, kost och fysisk aktivitet. Utbildningen ger bred kompetens för hälsofrämjande arbete riktat mot individer,grupper och organisationer. Utbildningen har idag bytt namn till Hälsopromotionsprogrammet.Mer info om utbildningarna kan du läsa via länkarna nedan:

http://www.iki.gu.se

http://www.iki.gu.se/utbildning/program/halsopromotion